پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران

پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران

هدف از این پایان نامه استرس شغلی پرستاران بررسی رابطه بین فرسودگی هیجانی با استرس شغلی ، تعهدسازمانی و تفکر سازنده پرستاران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 171 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

استرس شغلي را مي توان روي هم جمع شدن عامل‌هاي استرس‌زا و آن گونه وضعيت‌هاي مرتبط با شغل  دانست كه بيشتر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. براي نمونه يكي از وضعيت‌هاي پر‌استرس  و مرتبط با شغل اين است كه از يك سو كارگر يا كارمند در معرض خواست ها يا فشارهاي زياد در محيط كار قرارگيرد و از سوي ديگر براي برآوردن اين خواست‌ها وقت محدودي در اختيار داشته باشد و طبيعي است كه چون نمي تواند از پس انجام آنها برايد با ايرادگيري ‌هاي پي در پي سرپرستان روبه رو مي‌شوند .

 

 

 

 

منابع استرس شغلی زیادی در محیط کار پرستاران تشخیص داده شده و در این راستاگران باری، فوریت کار، مرگ بیماران، استقلال در عمل، فقدان حمایت اجتماعی،تناسب شغلی ضعیف،عدم کفایت دانش تخصص لازم، محل کار ناایمن و محیط مراقبت بهداشتی به سرعت در حال تغییر، به عنوان استرس زاهای پرستاری شناخته شده اند.( آدایی ،وانگ ،2006 ؛همینگ وی ، اسمیت ، 1999). تحقیقات در گذشته نشان داده است که برون دادهای شغلی مثل استرس شغلی در ایجاد فرسودگی هیجانی موثر می باشد.( به نقل از توی ،آدامز ،1993). 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
    چکیده    1
فصل اول (کلیات تحقیق) 
    11)  مقدمه    3
    12) بیان مسئله    5
    13 )  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    10
    14 ) اهداف مشخص تحقیق    11
141) هدف کلی    11
142) اهداف جزئی    11
    15 ) فرضیه های تحقیق    12
151) فرضیه اصلی    12
152) فرضیه های جزئی    12
    16 )  تعریف واژه و اصطلاحات    13
161) فرسودگی هیجانی    13
162) استرس شغلی    13
163) تعهد سازمانی    14
164) تفکر سازنده:    14

روش اجرای تحقیق
    31)  مقدمه    104
    32) روش شناسی پژوهش    105
    33) جامعه آماری و حجم نمونه    105
    34)  متغیرهای مورد بررسی    106
    35) روش پژوهش    106
351) ابزار گرد آوری داده ها    106
    36) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    112

 

منابع
    منابع فارسی:
    منابع غیرفارسی:

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

خرید فایل word پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دریافت فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

خرید پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

خرید پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دانلود مقاله پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دریافت مقاله پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

خرید فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دانلود تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

خرید مقاله پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دانلود فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از download

دانلود مقاله پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

خرید پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دریافت فایل word پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

خرید نمونه سوال پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دریافت فایل word پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود فایل word پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

خرید فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دریافت فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

خرید کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از www

دانلود مقاله پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دریافت پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

خرید فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

خرید تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

خرید فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

خرید فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دریافت فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

خرید نمونه سوال پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

خرید فایل word پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دریافت فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دریافت فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دانلود کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از word

دریافت تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دانلود مقاله پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دانلود فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

خرید تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دانلود پروژه پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دریافت کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دانلود فایل word پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دریافت مقاله پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دانلود فایل پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دریافت فایل pdf پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

خرید کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دانلود کارآموزی پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

دریافت فایل word پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free

خرید تحقیق پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران از free


مطالب تصادفی